Profil spoločnosti

Spoločnosť Danill vznikla v roku 2001 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 2004 sa transformovala na akciovú spoločnosť.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Danill, a.s. je dodávka látok - keprov pre výrobu pracovných odevov, ochranných pracovných pomôcok a komponentov potrebných k ich výrobe, t.j. gombíkov, nití, gúm, zipsov a mnohých iných artiklov.

V roku 2006 Danill, a.s. začala s dodávkami polymérových fólií a hotových obalov z polymérových fólií, ktoré je schopná zadávať do výroby a dodávať v akýchkoµvek rozmeroch s potlačou alebo bez potlače.

Okrem hlavného predmetu činnosti sa Danill, a.s. zaoberá prieskumom možností dodávok priemyselných tovarov a služieb z Číny k čomu nemalou mierou prispelo aj oficiálne založenie zastupiteľskej kancelárie spoločnosti v čínskom meste Ningbo v roku 2005.

"Danill, viac ako len dodávateľ."